Home » Okrugli stolovi » Životna sredina u Subotici

Životna sredina u Subotici

Zajedno sa kancelarijom za mlade Subotica, održan je skup na kome je predstavljen projekat Zeleni aktivista- mladi za životnu sredinu. Skup je održan u četvrtak, 26. novembra 2014. godine.

Mladi aktivisti su dali svoje mišljenje zašto se srednjoškolci ne uključuju više u ekološke akcije i na koji način im treba približiti ovu temu. Srednjoškolci iz hemijsko prehrambene škole su veoma angažovani na polju vršačke edukacije, te su se sa predstavnicima djačkog parlamenta gimnazije dogovorili da u narednom periodu organizuju zajedničke akcije! Sa ovakvom omladinom , možemo sve 🙂