Home » Arhiva » Vesti » Životna sredina i mladi u procesu Evropskih integracija

Životna sredina i mladi u procesu Evropskih integracija

Zaštita životne sredine i njeno unapređenje su jedan od najznačajnih problema sa kojim se suočava savremeno društvo.  Ubrzan naučno – tehnološki razvoj, primena novih i moćnih izvora energije, izgradnja velikog broja industrijskih objekata, stvaranje velikih urbanih sredina doveli su do izraženog nivoa zagađenosti osnovnih prirodnih resursa živog sveta, do narušavanja harmonije čovek – životno okruženje, do ozbiljnog narušavanja prirodnih uslova neophodnih za očuvanje životne sredine što na posletku dovodi u pitanje i sam opstanak ljudskog roda. Stoga, značaj životne sredine nameće se kao globalni izazov modernog društva

Mladi su posebno važna ciljna grupa svake politike usmerene na zaštitu životne sredine. Oni igraju veoma važnu ulogu u pokušaju da se odgovori na rizike u okruženju i očuva životna sredina za budućnost. Neophodno je da mladi uzmu učešća u odlučivanju o svojoj budućnosti  i svome okruženju. Da bi se njihovo učešće unapredilo, potrebno je najpre informisati ih o tome šta znači životna sredina uopšte.

Kako se država Srbija trenutno nalazi u procesu pregovora za pristupanje Evropskoj uniji, često se čuje da je Poglavlje 27 , koje se odnosi na životnu sredinu i obaveze u toj državi , najteže i najobimnije poglavlje. U okviru poglavlja  se obrađuju obaveze Srbije vezane za preuzimanje preko 200 pravnih akata EU. Ti akti regulišu oblasti klimatskih promena, kvaliteta voda i vazduha, upravljhanje otpadom, zaštite prirode, upravljanja rizicima, hemikalijama i td.

Ova publikacija pokušava da mladima pruži jasnu i sveobuhvatnu sliku procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa naglaskom na sadržaj Poglavlje 27.  Takođe, da doprinese značajnijem razumevanju oblasti životne sredine, te podizanju nivoa svesti kod mladih koji bi vodio većem angažmanu i ekološkom delovanju u Srbiji.

Ukoliko želite da preuzmete vodič za mlade , kliknite Ovde

 

Publikacija je nastala kao proizvod rada na projektima:

” Zeleni aktivista: mladi za životnu sredinu ” koji sprovodi Evropski omladinski centar u partnerstvu sa Srpskim centrom za ekološka istraživanja i Centrom za etiku, pravo i primenjenu filozofiju. Projekat se realizuje uz podršku programa SENSE koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu. Program  finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju ( SIDA) . Projekat kofinansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

”Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu: praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje” , finansiran od  Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.