Home » Arhiva » Vesti » SAT ZA NAŠU PLANETU 2015 – Počinje odbrojavanje!

SAT ZA NAŠU PLANETU 2015 – Počinje odbrojavanje!

U subotu, 28. marta 2015. godine u 20:30h, gradovi širom sveta će po deveti put isključiti svetla na sat vremena i time još jednom poslati snažnu poruku da ipak možemo nešto preduzeti kako bi ublažili klimatske promene, ali i kako bi skrenuli pažnju na posledice prekomerne potrošnje ograničenih prirodnih resursa. Ovaj sat je samo mali podsetnik da zajedno možemo uticati na to da se stvari promene i da su male stvari koje svakodnevno obavljamo te koje nam mogu pomoći da stvorimo humaniju budućnost.
Prošle godine akciji se priključilo oko 7000 gradova iz 160 zemalja, uz više stotina miliona pojedinaca sa svih 7 kontinenata. Sat za našu planetu se u Srbiji održava po sedmi put. Prošle godine ostvarili smo rekord – 89 gradova i opština, 126 škola i 88 organizacija civilnog društva učestvovalo je u akciji. Kao i prethodnih godina, resorna republička ministarstva, pokrajinski i opštinski sekretarijati, veliki broj organizacija, kompanija, pojedinaca podržali su Sat za našu planetu.

Kao i prošle godine, pored glavnih događaja širom Srbije, i ove godine, biće postavljena i digitalna platforma za učešće putem društvenih mreža sa naglaskom na Facebooku: www.facebook.com/WWFSerbia

Evropski omladinski centar podržava akciju WWF-a i poziva sve da se priključe akciji!

A evo i predloga na koji način možete da podržite akciju

1) Isključite svetla u 20:30h u subotu 28. marta 2015. godine Isključite svetla ili makar deo osvetljenja u svojim poslovnim zgradama, objektima, reklamama, fasadama na najmanje jedan sat ili duže. U slučaju većih zgrada, objekata i reklama, pokušajte da pronađete tehnička rešenja za gašenje sporednog osvetljenja unutar objekata, spolja i u okolini objekata u toku trajanja akcije “Sat za našu planetu”.

2) “Uključi svetlo, osvetli problem” putem društvenih mreža. Pratite WWF na Facebooku (facebook.com/WWFSerbia) i vebsajtu wwf.rs i promovišite akciju i vaše učešće. Hashtagovi za ovogodišnju akciju su #SatZaNasuPlanetu i #Osvetliproblem. Dodatni materijali će biti dostupni na: wwf.rs/sat_za_nasu_planetu/materijali/.

3) Distribuirajte postere i elektronske pozivnice za “Sat za našu planetu” Postoje dve vrste promotivnog materijala za prenošenje poruka ove akcije javnosti koje možete koristiti: poster i elektronska pozivica. Da li Vaša kompanija poseduje objekte, izloge ili nešto slično gde bi mogli da budu postavljeni posteri akcije “Sat za našu planetu”? Možete li elektronsku pozivnicu za akciju “Sat za našu planetu” da štampate u Vašem časopisu, u brošurama, lifletima, flajerima i slično i tako ih dostavite Vašim kupcima, klijentima i drugim partnerima sa kojima sarađujete?

4) Na početnu stranicu Vašeg vebsajta dodajte web baner kojim podržavate akciju (biće dostupan na gore pomenutom linku od 9. marta).

5) Informišite svoja predstavništva u zemlji i inostranstvu o akciji “Sat za našu planetu” Razgovarajte sa ljudima iz svojih predstavništava u drugim mestima u zemlji i širom sveta i objasnite koji je doprinos Vaše kompanije ovoj akciji. Podstaknite na učešće celokupnu organizaciju i sve delove kompanije.

6) Informišite svoje partnere, klijente, dobavljače i druge o akciji “Sat za našu planetu” o učešću vaše kompanije. Prenesite im poruke da se priključe globalnoj akciji i time doprinesu smanjenju prekomerne potrošnje ograničenih prirodnih resursa i emisije štetnih gasova koji proizvode efekat staklene bašte i izazivaju klimatske promene.

7) Informišite svoje zakupce o akciji “Sat za našu planetu” Ukoliko svoje objekte izdajete u zakup, razgovarajte o gašenju svetla za vreme trajanja akcije u prostorijama i objektima koje koriste Vaši zakupci.

8) Informišite zaposlene o akciji “Sat za našu planetu” Informišite sve zaposlene o akciji “Sat za našu planetu” putem elektronskih i drugih brošura, postera, intraneta, SMS poruka, internet stranice, oglasnih tabli i slično. Podstaknite učešće zaposlenih i njihovih porodica u akciji “Sat za našu planetu” i doprinesite dugoročnom smanjenju emisije gasova kako u radnim prostorijama, tako i u Vašim domovima.

 

 

 

 

Preuzeto sa www.wwf.rs