Home » Okrugli stolovi » Šansa za mlade – Omladinska politika i zaštita životne sredine

Šansa za mlade – Omladinska politika i zaštita životne sredine

Potrebna je revizija lokalnih akcionih planova kako bi se sistemski uredilo i pospešilo učešće mladih u rešavanju ekoloških pitanja, zaključak je predstavnika Evropskog omladinskog centra i regionalnih Kancelarija za mlade koji su se okupili na okruglom stolu u Užicu.

Evropski omladinski centar okupio je u Užicu predstavnike regionalnih Kancelarija za mlade i predstavnike brojnih nevladinih organizacija i udruženja kako bi se, tokom okruglog stola, razgovaralo na temu Životne sredine u omladinskoj politici u Srbiji.

Okrugli sto u Užicu je osmi po redu u okviru projekta Omladinska politika i zaštita životne sredine na lokalnom nivou.

„Projekat se bavi upoznavanjem Kancelarija za mlade sa trenutnom situacijom u Srbiji i na lokalnom nivou i jačanjem njihovih kapaciteta, kako bi mogli efikasnije i sveobuhvatnije da se uključe u donošenje odluka i rešavanje problema. Cilj našeg projekat je da sistemski povežemo omladinsku politiku i zaštitu životne sredine kako bi ona bila uređenija i obavezujuća. Kod okruglih stolova je najbitnije da zajedničkim snagama, idejama i rešenjima dođemo do koraka ka reviziji lokalnih akcionih planova“, rekla je članica Centra za ekonomiju, politiku, ekologiju i razvoj u Beogradu Jelena Mihajlović.

Saradnja centara i Kancelarija za mlade sa lokalnim samoupravama na temu ekološkog aktivizma

„Analizirali smo lokalne akcione planove i upitnike iz Kancelarija za mlade i dobili smo podatke da trenutno stanje u Srbiji nije sjajno. Postoje opštine koje imaju saradnju sa lokalnim institucijama i to u Vojvodini, Kikindi, Bečeju. Situacija u Boru je specifična jer je slaba saradnja sa Kancelarijom za mlade i njihovom Ekološkom kancelarijom. Zaključak istraživanja je da je pothitno potrebna revizija lokalnih akcionih planova, što veća saradnja sa lokalnim institucijama i promocija ekološkog volonterizma koja se pokazala na niskom nivou“, rekla je Jelena Mihajlović. 

Projekat teži da se, u okviru lokalnih akcionih planova, jasno definišu ciljevi i strategije rešavanja lokalnih ekoloških pitanja i da se za to odvoje budžetska sredstva koja će pospešiti učešće mladih.

„Mi smo učestvovali u raznim ekološkim akcijama, poput saniranja divljih deponija, čišćenja jezera Vrutci, ukazivanja na problem sa kojim se Užice suočava u zimskom periodu kada je stepen zagađenja ravan onome u Pančevu. Te probleme ne mogu rešiti samo mladi svojim aktivnostima. Tome mora da se posvete ozbiljni resursi, ozbiljna energija a mladi su tu da pokrenu inicijativu za rešavanje ekoloških problema“, rekao je koordinator Regionalne kancelarije za mlade Milovan Lučić.

Evropski omladinski centar otvorio je konkurs Zeleni aktivista i Zeleni pečat kako bi se promovisao i nagradio omladinski aktivizam u oblasti životne sredine. Nosilac Zelenog pečata, jedna od Kancelarija za mlade, dobiće opremu za kancelariju vrednu 1.000 evra, a pojedinac, najbolji Zeleni aktivista, profesionalni fotoaparat.