Home » Arhiva » Vesti » Reportaža iz Pančeva

Reportaža iz Pančeva

Kada se pomisli na zagađenje u Srbiji je to asociacija na grad Kostolac I Pančevo. Pored toga što ovi gradovi nude više radnih mesta, nude takođe I veću stopu zagađenja u vazuhu.

Na stanje životne sredine u Pančevu najvažniji uticaj ima: velika koncentracija bazne i hemijske industrijske proizvodnje na jednom mestu, blizina industrijske zone u odnosu na naseljena mesta, izgradnja hemijskih postrojenja na pravcu dominantnih vetrova, zastarela tehnologija sa postrojenjima koja su uglavnom stara dvadeset i više godina, a u koja u prethodnom periodu nije dovoljno ulagano u smislu poboljšanja i usavršavanja procesa proizvodnje, nepoštovanje zakonske regulative iz oblasti zaštite životne sredine, nelegalna gradnja, bez poštovanja važeće planske dokumentacije, nedostatak finansijskih sredstava i posledice NATO bombardovanja 1999. godine.
Problem postoji 30 godina, od vremena kada su startovale fabrike Južne industrijske zone, NIS-RNP Pančevo, HIP-Petrohemija a.d. Pančevo i HIP-Azotara a.d. Pančevo, a ogleda se u prisutnom zagađenju vazduha, površinskih i podzemnih voda i zemljišta.

Stiče se utisak da gradjani nisu voljni da stvar prepuste slučaju, razgovarali smo sa Stefanom (26): ‘’Nisam toliko upućen u to šta gradska uprava preduzima u suzbijanju zagađenja fabrikama, ali to je glavni problem. One konkretno utiču na celokupni ekosistem. Gradsko zelenilo mogu da pohvalim za napredak, primetio sam da se stalno sade nove sadnice drveća i da se vodi računa o parkovima, pogotovo o narodnoj bašti u kojoj se i pored ljudi i dalje oseća priroda, ja lično narodnu baštu smatram plućima ovog grada. Mogu da dodam da fabrike  vode ka ekološkom poremaćaju i da to negativno utiče na opstanak vrsta. Skoro smo u gradu imali problema sa vodom! U vodi je počela da se oseća prekomerna količina hlora! U vodi su se pojavile neke bakterije i zbog toga se ubacuje hlor da ga ubije! Uglavnom, informacija o tome da nam je voda zagađena nije bila odmah objavljena u javnosti nego tek kada je procurela! Ko je odgovoran za ovo ja ne znam,  ali to nikako nije u redu prema građanima ovog grada. Ta prica je utihnula. Ljudi remete prirodu i sve u njoj, u svakom gradu postoje problem ko ih rešava ne znam, predpostavljam neki ekolozi, nisam siguran da li u nasoj gradskoj upravi postoji neki ekolog koji je zadužen za to, verovatno. Ja sam u ljubavi sa prirodom i lično se trudim da je poštujem.”

Autor Đurđija Progovac