Home » Arhiva » Vesti » Regionalna inicijativa za ekološki omladinski aktivizam

Regionalna inicijativa za ekološki omladinski aktivizam

Održana je dvodnevna radionica za mlade u Beogradu u okviru projekta “Regionalna inicijativa za ekološki omladinski aktivizam” koji sprovodi “SERC – Srpski centar za ekološka istraživanja”, uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Na radionici su se susreli mladi iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije pri čemu su govorili o smernicama za zajedničko delovanje na angažovanju mladih i omladinskih organizacija u regionu u oblasti zaštite životne sredine.

Regionalna saradnja je ključni faktor za uspostavljanje političke i socijalne stabilnosti i uvećanje ekonomskog razvoja. Stoga predstavlja ključnu komponentu EU politika za jugoistočnu Evropu, ali je ujedno i neophodna ovim zemljama kako bi postigle zadate obaveze.

Konstatovano je da je saradnja na polju zaštite životne sredine u regionu vrlo slaba i da bi trebalo osmisliti programe razmene i upoznavanja sa stvarnim ekološkim problemima i prednostima u regionu. Mladi su slabo ili uopšte nisu upoznati sa ekološkim problemima u regionu, kao i da primere rešavanja svojih lokalnih ekoloških problema mogu naći kod „komšija“.

Svrha ovog skupa bila je da se sagleda situacija i razviju preporuke kako bi se odgovorilo na ove izazove, ali i na istinske potrebe mladih ka njihovom angažmanu u oblasti zaštite životne sredine.