Osnovna škola ''Vojvoda Mišić'', Savski venac

Osnovna škola ''Vojvoda Mišić'', Savski venac

Osnovna škola ''Vojvoda Mišić'', Savski venac

Dr Milutina Ivkovića 4, 11000 Beograd

Telefon: 011 2647 740 

http://osvojvodamisic.edu.rs 

UKUPNA KOLIČINA PRIKUPLJENOG OTPADA: 27 kilograma.

 

O projektu

Projekat "Recikliraj i dominiraj!" ima za cilj  podizanje, unapređenje i širenje znanja kod učenika osnovnih škola o potrebi i neophodnosti promene u postupanju sa ambalažnim otpadom (papir, karton, PET ambalaža, limenke, najlon), a koji nastaje u domaćinstvu, kao i promene navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa. 

©2020 Zeleni Aktivista. Sva prava zadržana

Search