Osnovna škola "Vojvoda Radomir Putnik", Savski venac

Osnovna škola "Vojvoda Radomir Putnik", Savski venac

Osnovna škola "Vojvoda Radomir Putnik", Savski venac

Boška Petrovića 6, 11000 Beograd

Telefon: 011 2667 224

http://www.osvojvodaputnik.edu.rs 

O projektu

Projekat "Recikliraj i dominiraj!" ima za cilj  podizanje, unapređenje i širenje znanja kod učenika osnovnih škola o potrebi i neophodnosti promene u postupanju sa ambalažnim otpadom (papir, karton, PET ambalaža, limenke, najlon), a koji nastaje u domaćinstvu, kao i promene navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa. 

©2020 Zeleni Aktivista. Sva prava zadržana

Search