Osnovna škola „Radojka Lakić“, Savski venac

Osnovna škola „Radojka Lakić“, Savski venac

Osnovna škola „Radojka Lakić“, Savski venac

dr Aleksandra Kostića 1-7, 11000 Beograd

Telefon: 011 361 97 13

http://www.rlakic.edu.rs 

UKUPNA KOLIČINA PRIKUPLJENOG OTPADA: 543 kilograma.

 

Ukupna kolicina prikupljenog otpada je 543 kg, od toga je 50 kg Pet, 492 kg Papir i 1 kg Met otpada.

Pozdrav, Olivera Pešić Tenjović, OŠ"Radojka Lakić".

Strana 4 od 4

O projektu

Projekat "Recikliraj i dominiraj!" ima za cilj  podizanje, unapređenje i širenje znanja kod učenika osnovnih škola o potrebi i neophodnosti promene u postupanju sa ambalažnim otpadom (papir, karton, PET ambalaža, limenke, najlon), a koji nastaje u domaćinstvu, kao i promene navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa. 

©2020 Zeleni Aktivista. Sva prava zadržana

Search