Osnovna škola „Radojka Lakić“, Savski venac

Osnovna škola „Radojka Lakić“, Savski venac

Osnovna škola „Radojka Lakić“, Savski venac

dr Aleksandra Kostića 1-7, 11000 Beograd

Telefon: 011 361 97 13

http://www.rlakic.edu.rs 

UKUPNA KOLIČINA PRIKUPLJENOG OTPADA: 543 kilograma.

 

Strana 1 od 4

O projektu

Projekat "Recikliraj i dominiraj!" ima za cilj  podizanje, unapređenje i širenje znanja kod učenika osnovnih škola o potrebi i neophodnosti promene u postupanju sa ambalažnim otpadom (papir, karton, PET ambalaža, limenke, najlon), a koji nastaje u domaćinstvu, kao i promene navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa. 

©2020 Zeleni Aktivista. Sva prava zadržana

Search