Osnovna škola  "Vojvoda Putnik", Voždovac

Osnovna škola "Vojvoda Putnik", Voždovac

Osnovna škola  "Vojvoda Putnik", Ripanj, Voždovac.

Put za koloniju 12, 11234 Ripanj

Telefon: 011 8650 139

http://vojvodaputnikripanj.edu.rs 

UKUPNA KOLIČINA PRIKUPLJENOG OTPADA: 113 kilograma.

 

O projektu

Projekat "Recikliraj i dominiraj!" ima za cilj  podizanje, unapređenje i širenje znanja kod učenika osnovnih škola o potrebi i neophodnosti promene u postupanju sa ambalažnim otpadom (papir, karton, PET ambalaža, limenke, najlon), a koji nastaje u domaćinstvu, kao i promene navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa. 

©2020 Zeleni Aktivista. Sva prava zadržana

Search