Osnovna škola „Danilo Kiš“, Voždovac

Osnovna škola „Danilo Kiš“, Voždovac

Osnovna škola „Danilo Kiš“, Voždovac, Stepa Stepanović.

Generala Štefanika 6, 11010 Beograd

Telefon 011 785 68 45

http://osdanilokis.edu.rs

UKUPNA KOLIČINA PRIKUPLJENOG OTPADA: 103 kilograma.

 

O projektu

Projekat "Recikliraj i dominiraj!" ima za cilj  podizanje, unapređenje i širenje znanja kod učenika osnovnih škola o potrebi i neophodnosti promene u postupanju sa ambalažnim otpadom (papir, karton, PET ambalaža, limenke, najlon), a koji nastaje u domaćinstvu, kao i promene navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa. 

©2020 Zeleni Aktivista. Sva prava zadržana

Search