Osnovna škola "Stevan Dukić", Palilula

Osnovna škola "Stevan Dukić", Palilula

Osnovna škola "Stevan Dukić", Palilula

Danteova 52, 11060 Beograd

Telefon: 011 208 6047

http://www.osstevandukic.com/ 

UKUPNA KOLIČINA PRIKUPLJENOG OTPADA: 97 kilograma.

O projektu

Projekat "Recikliraj i dominiraj!" ima za cilj  podizanje, unapređenje i širenje znanja kod učenika osnovnih škola o potrebi i neophodnosti promene u postupanju sa ambalažnim otpadom (papir, karton, PET ambalaža, limenke, najlon), a koji nastaje u domaćinstvu, kao i promene navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa. 

©2020 Zeleni Aktivista. Sva prava zadržana

Search