Osnovna škola "Jovan Popović", Palilula

Osnovna škola "Jovan Popović", Palilula

Osnovna škola "Jovan Popović", Karaburma, Palilula

Marijane Gregoran 62, 11060, Beograd

Telefon: 011 2783 903

http://www.jovanpopovic.rs/ 

O projektu

Projekat "Recikliraj i dominiraj!" ima za cilj  podizanje, unapređenje i širenje znanja kod učenika osnovnih škola o potrebi i neophodnosti promene u postupanju sa ambalažnim otpadom (papir, karton, PET ambalaža, limenke, najlon), a koji nastaje u domaćinstvu, kao i promene navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa. 

©2020 Zeleni Aktivista. Sva prava zadržana

Search