Osnovna škola „Milena Pavlović Barili“, Palilula

Osnovna škola „Milena Pavlović Barili“, Palilula

Osnovna škola „Milena Pavlović Barili“, Višnjička banja, Palilula

ul. Romana Rolana br.67, 11060 Višnjička banja, Beograd

Telefon: 011 2782 201

http://www.osmilenapavlovicbarili.rs 

O projektu

Projekat "Recikliraj i dominiraj!" ima za cilj  podizanje, unapređenje i širenje znanja kod učenika osnovnih škola o potrebi i neophodnosti promene u postupanju sa ambalažnim otpadom (papir, karton, PET ambalaža, limenke, najlon), a koji nastaje u domaćinstvu, kao i promene navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa. 

©2020 Zeleni Aktivista. Sva prava zadržana

Search