Osnovna škola "Rade Drainac"

Nastavnik

Informacije

  • 1. Datum dostavljanja otpada: petak, 24 mart 2017
  • 1. Količina dostavljenog otpada (kg): 821kg papirnog otpada i 8kg pet otpada
  • Ukupna kolicina prikupljenog otpada: 821kg

O projektu

Projekat "Recikliraj i dominiraj!" ima za cilj  podizanje, unapređenje i širenje znanja kod učenika osnovnih škola o potrebi i neophodnosti promene u postupanju sa ambalažnim otpadom (papir, karton, PET ambalaža, limenke, najlon), a koji nastaje u domaćinstvu, kao i promene navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa. 

©2019 Zeleni Aktivista. Sva prava zadržana

Search