Ako želite da odrasli recikliraju, samo objasnite njihovoj deci važnost recikliranja, i roditelji će odmah da se aktiviraju.

Bill Nye

O projektu "Recikliraj i dominiraj"

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 

 

Pitanje zaštite životne sredine se tiče svih stanovnika. Međutim, mladi su posebno pogođeni, jer predstavljaju grupu koja će posledice nesavesnog upravljanja  životnom sredinom najviše iskusiti. Zato je razvoj njihove ekološke svesti i njihovo uključivanje u rešavanje problema od krucijalnog značaja.

Projekat "Recikliraj i dominiraj!" ima za cilj  podizanje, unapređenje i širenje znanja kod učenika osnovnih škola o potrebi i neophodnosti promene u postupanju sa ambalažnim otpadom (papir, karton, PET ambalaža, limenke, najlon), a koji nastaje u domaćinstvu, kao i promene navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa. Projekat posebno insistira na otpadu iz domaćinstava zato što domaćinstva predstavljaju jedan od najvećih izvora otpada u zajednici, a istovremeno predstavljaju prostor najmanje reciklaže. Učenici će kroz radionice naučiti kako postupati sa otpadom u domaćinstvu, čime se stvara osnov da ta znanja primene u široj zajednici počevši od svoje škole. 

Tokom projekta biće organizovano takmičenje osnovnih škola u sakupljanju otpada. U saradnji sa JKP ''Gradska čistoća'' instaliraće se kante za separaciju ambalažnog otpada u svim osnovnim školama koje učestvuju u programu nakog čega će otpočeti takmičenju u sakupljanju otpada.  Takmičenje će trajati mesec dana i u tom vremenskom periodu će učenici svih razreda moći da donose otpad iz domaćinstva i da ga raspoređuju prema vrsti otpada u određene kante. Nastavnici će beležiti pojedinačni doprinos učenika a JKP '' Gradska čistoća'' će na kraju izmeriti ukupnu količinu otpada. Škola koja je sakupila najveću količinu otpada kao i najaktivniji učenici dobiće vredne nagrade na završnom događaju. 

Projekat "Recikliraj i dominiraj" realizuje Evropski omladisnki centar u saradnji sa udruženjem za zaštitu životne sredine Retrogrin a finansira kompanija NIS u okviru programa Zajedno zajednici. 

 

O projektu

Projekat "Recikliraj i dominiraj!" ima za cilj  podizanje, unapređenje i širenje znanja kod učenika osnovnih škola o potrebi i neophodnosti promene u postupanju sa ambalažnim otpadom (papir, karton, PET ambalaža, limenke, najlon), a koji nastaje u domaćinstvu, kao i promene navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa. 

©2020 Zeleni Aktivista. Sva prava zadržana

Search