Ukupna kolicina prikupljenog otpada je 543 kg, od toga je 50 kg Pet, 492 kg Papir i 1 kg Met otpada.

Pozdrav, Olivera Pešić Tenjović, OŠ"Radojka Lakić".

UKUPNE KOLICINE NA NIVOU SKOLE: 90 kg PAPIRA,  13 kg PET i 2 kg MET AMBALAZE

Ostali ucenici koji su dali veliki doprinos akciji: Mia Knezevic, Sara Cvetic, Jovan Isailovic, Milica Isailovic

 

O projektu

Projekat "Recikliraj i dominiraj!" ima za cilj  podizanje, unapređenje i širenje znanja kod učenika osnovnih škola o potrebi i neophodnosti promene u postupanju sa ambalažnim otpadom (papir, karton, PET ambalaža, limenke, najlon), a koji nastaje u domaćinstvu, kao i promene navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa. 

©2020 Zeleni Aktivista. Sva prava zadržana

Search