Home » O projektu

O projektu

Projekat – Životna sredina u omladinskoj politici u Srbiji – se bavi jačanjem kapaciteta lokalnih kancelarija za mlade, organizacija mladih i podizanjem svesti samih mladih u Srbiji o konceptima životne sredine, konkretnim problemima u Srbiji, te o mogućnostima njihovog učešća i praktičnog doprinosa očuvanju životne sredine na nacionalnom i lokalnom nivou.

Projekat će ponuditi sveobuhvatnu analizu prepoznatosti pitanja životne sredine u omladinskoj politici na lokalnom nivou u Srbiji i preporuke za jasnije i snažnije povezivanje ove dve oblasti od značaja za budućnost mladih. Takođe, projekat će direktno doprineti upoznavanju mladih sa pitanjima životne sredine putem online platforme na kojoj će sarađivati volonteri omladinskih organizacija doprinoseći trajno osvešćivanju mladih u ovoj oblasti, kao i putem emisije na radiju Mladi Balkana koja će imati regionalni domet (ex-YU). Ovim putem će pokretati različite inicijative, kako bi se apelovalo na donosioce odluka da preduzmu konkretne aktivnosti na ovo polju. Krajnji dometi ovih inicijativa će biti praćeni i predstavljani na internet platformi projekta.

Projekat će doprineti promovisanju pozitivnih modela građanskog aktivizma u oblasti životne sredine kroz nagrađivanje mladih koji svojim primerom pokazuju mogućnost ekološkog delovanja, te kroz priznavanje modela dobre prakse kod lokalnih samouprava (priznanja „Zeleni aktivista“ i „Zeleni pečat“). I na kraju, kao veoma značajno ističemo da će projekat doprineti prepoznavanju ekoloških pitanja u okviru omladinske politike, tako što će zagovarati jasno definisanje enviromentalističkog aspekta u svim lokalnim akcionim planovima za mlade, konkursima i drugim aktivnostima namenjenim mladima.

Unošenje ove komponente u lokalne akcione planove za mlade omogućava da se sistemski povežu omladinska politika i pitanja zaštite životne sredine na lokalnom nivou i sledstveno tome, obezbedi finansiranje kroz budžetske linije namenjene implementaciji ovih planova. Učešće mladih u donošenju odluka o pitanjima životne sredine na ovaj način postaje uređeno i obavezno, čime se postiže građanska participacija u planiranju i realizaciji politika.

Projekat “Zivotna sredina u omladinskoj politici u Srbiji” se realizuje u saradnji Evropskog omladinskog centra (EOC), Centra za ekonomiju, politiku, ekologiju i razvoj (CEPER) i Srpskog centra za ekoloska istrazivanja (SERC).

Projekat se realizuje uz podršku programa SENSE koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

 

 

JAVNE NABAVKE

 • POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGE EKSPERTSKOG RADA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

  Centar za ekonomiju, politiku, ekologiju i razvoj poziva zainteresovane da dostave svoje ponude za usluge ekspertskog rada u oblasti zaštite životne sredine.

  Opis: Ekspertske usluge u oblasti zaštite životne sredine na izradi izveštaja i preporuka sa okruglih stolova organizovanih na projektu “Životna sredina u omladinskoj politici u Srbiji“.

  Vrednost nabavke: 1.500 EUR bruto iznos u dinarskoj protivrednosti po kursu donatora.

  Kriterijum za izbor ponude: Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude su relevantno iskustvo i visina ponude.

  Podnošenje ponuda: Rok za podnošenje ponuda je 30.09.2013. do 14 časova. Ponudu uz CV koji dokazuje kompetencije je potrebno poslati na mail adresu naručioca: nvo.ceper@gmail.com.

  Odabir: Finalni odabir će se izvršiti dana 30.09.2013. godine u 15 časova.

  Za sve dodatne informacije možete se obratiti na gore navedenu e-mail adresu.

  Nabavka se vrši u okviru projekta “Životna sredina u omladinskoj politici u Srbiji”, koji sprovodi Evropski omladinski centar u partnerstvu sa Centrom za ekonomiju, politiku, ekologiju i razvoj i Srpskim centrom za ekološka istraživanja. Projekat se realizuje uz podršku programa SENSE koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

 • POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGE EKSPERTA U OBLASTI OMLADINSKE POLITIKE

  Evropski omladinski centar poziva zainteresovane da dostave svoje ponude za konsultantske aktivnosti na projektu “Životna sredina u omladinskoj politici u Srbiji“.

  Opis: konsultantske aktivnosti na formulaciji preporuka za lokalne akcione planove za mlade na osnovu rezultata okruglih stolova u lokalnim samoupravama; evaluacija projekta “Životna sredina u omladinskoj politici u Srbiji“.

  Vrednost nabavke: 1.100 EUR bruto iznos u dinarskoj protivrednosti po kursu donatora.

  Kriterijum za izbor ponude: Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude su relevantno iskustvo i visina ponude.

  Podnošenje ponuda: Rok za podnošenje ponuda je 21.10.2013. do 15 časova. Ponudu uz CV koji dokazuje kompetencije je potrebno poslati na mail adresu naručioca: projekti@gpa.rs.

  Odabir: Finalni odabir će se izvršiti dana 21.10.2013. u 16 časova.

  Za sve dodatne informacije možete se obratiti na gore navedenu e-mail adresu.

  Nabavka se vrši u okviru projekta “Životna sredina u omladinskoj politici u Srbiji”, koji sprovodi Evropski omladinski centar u partnerstvu sa Centrom za ekonomiju, politiku, ekologiju i razvoj i Srpskim centrom za ekološka istraživanja. Projekat se realizuje uz podršku programa SENSE koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

 • POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA USLUGA PRODUKCIJE RADIO EMISIJE

  Evropski omladinski centar poziva zainteresovane da dostave svoje ponude za usluge produkcije radio emisije.

  Opis: Produkcija radio emisije na projektu “Životna sredina u omladinskoj politici u Srbiji“ – priprema, snimanje i produkcija 5 emisija u trajanju od 20 minuta – angažman voditelja i dostavljanje materijala od strane naručioca.

  Vrednost nabavke: 1.750 EUR bruto iznos u dinarskoj protivrednosti po kursu donatora.

  Kriterijum za izbor ponude: Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža cena.

  Podnošenje ponuda: Rok za podnošenje ponuda je 04.11.2013. do 15 časova. Ponudu je potrebno poslati na mail adresu naručioca: projekti@gpa.rs.

  Odabir: Finalni odabir će se izvršiti dana 04.11.2013. godine u 16 časova.

  Za sve dodatne informacije možete se obratiti na gore navedenu e-mail adresu.

  Nabavka se vrši u okviru projekta “Životna sredina u omladinskoj politici u Srbiji”, koji sprovodi Evropski omladinski centar u partnerstvu sa Centrom za ekonomiju, politiku, ekologiju i razvoj i Srpskim centrom za ekološka istraživanja. Projekat se realizuje uz podršku programa SENSE koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

 • POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGE ORGANIZACIJE OKRUGLIH STOLOVA

  Centar za ekonomiju, politiku, ekologiju i razvoj poziva zainteresovane da dostave svoje ponude za organizaciju okruglih stolova.

  Opis: Organizacija okruglih stolova u 10 opština Srbije po izboru naručioca, sa svim pripadajućim troškovima (sala, oprema, ketering i materijali) i smeštajem na bazi 10 noćenja sa doručkom na projektu “Životna sredina u omladinskoj politici u Srbiji“.

  Vrednost nabavke: 4.500 EUR bruto iznos u dinarskoj protivrednosti po kursu donatora.

  Kriterijum za izbor ponude: Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža cena.

  Podnošenje ponuda: Rok za podnošenje ponuda je 19.11.2013. do 15 časova. Ponudu je potrebno poslati na mail adresu naručioca: nvo.ceper@gmail.com.

  Odabir: Finalni odabir će se izvršiti dana 19.11.2013. godine u 16:00 časova.

  Za sve dodatne informacije možete se obratiti na gore navedenu e-mail adresu.
  Nabavka se vrši u okviru projekta “Životna sredina u omladinskoj politici u Srbiji”, koji sprovodi Evropski omladinski centar u partnerstvu sa Centrom za ekonomiju, politiku, ekologiju i razvoj i Srpskim centrom za ekološka istraživanja. Projekat se realizuje uz podršku programa SENSE koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

 • POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGE ORGANIZACIJE FINALNOG DOGAĐAJA SA SMEŠTAJEM I PREVOZOM

  Centar za ekonomiju, politiku, ekologiju i razvoj poziva zainteresovane da dostave svoje ponude za organizaciju finalnog događaja sa smeštajem i prevozom.

  Opis: Organizacija finalnog događaja na projektu “Životna sredina u omladinskoj politici u Srbiji“ u Domu omladine Beograd sa svim pripadajućim troškovima:
  Prevoz i smeštaj 15 osoba u Beogradu na bazi noćenja sa doručkom
  Oprema neophodna za realizaciju (laptop, projektor, platno, zvučnici)
  Ketering tokom skupa i večera za 30 učesnika
  Stampani materijal za sastanke i poklon agenda za učesnike.

  Vrednost nabavke: 2.900 EUR bruto iznos u dinarskoj protivrednosti po kursu donatora.

  Kriterijum za izbor ponude: Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža cena.

  Podnošenje ponuda: Rok za podnošenje ponuda je 21.01.2014. do 15 časova. Ponudu je potrebno poslati na mail adresu naručioca: nvo.ceper@gmail.com.

  Odabir: Finalni odabir će se izvršiti dana 21.01.2014. godine u 16:30 časova.

  Za sve dodatne informacije možete se obratiti na gore navedenu e-mail adresu.
  Nabavka se vrši u okviru projekta “Životna sredina u omladinskoj politici u Srbiji”, koji sprovodi Evropski omladinski centar u partnerstvu sa Centrom za ekonomiju, politiku, ekologiju i razvoj i Srpskim centrom za ekološka istraživanja. Projekat se realizuje uz podršku programa SENSE koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

 • POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGE ŠTAMPE BROŠURE

  Srpski centar za ekološka istraživanja poziva zainteresovane da dostave svoje ponude za štampanje brošure.

  Opis: Štampanje brošure sa izveštajima na projektu “Životna sredina u omladinskoj politici u Srbiji” obima 90 do 120 strana, dimenzija B5, sa koricama 300gr papir.

  Vrednost nabavke: 1.200 EUR bruto iznos u dinarskoj protivrednosti po kursu donatora.

  Kriterijum za izbor ponude: Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža cena.

  Podnošenje ponuda: Rok za podnošenje ponuda je 31.01.2014. do 14 časova. Ponudu je potrebno poslati na mail adresu naručioca: serc.centar@gmail.com.

  Odabir: Finalni odabir će se izvršiti dana 31.01.2014. godine u 15 časova.

  Za sve dodatne informacije možete se obratiti na gore navedenu e-mail adresu.

  Nabavka se vrši u okviru projekta “Životna sredina u omladinskoj politici u Srbiji”, koji sprovodi Evropski omladinski centar u partnerstvu sa Centrom za ekonomiju, politiku, ekologiju i razvoj i Srpskim centrom za ekološka istraživanja. Projekat se realizuje uz podršku programa SENSE koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

 • POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGE NABAVKE OPREME ZA KZM

  Srpski centar za ekološka istraživanja poziva zainteresovane da dostave svoje ponude za nabavku opreme za kancelariju za mlade.

  Opis: Oprema podrazumeva prenosivi računar 15’, projektor LED, WXGA, HDMI i projektor platno 180x180cm.

  Vrednost nabavke: 1.000 EUR bruto iznos u dinarskoj protivrednosti po kursu donatora.

  Kriterijum za izbor ponude: Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža cena.

  Podnošenje ponuda: Rok za podnošenje ponuda je 18.02.2014. do 08:30 časova. Ponudu je potrebno poslati na mail adresu naručioca: serc.centar@gmail.com.

  Odabir: Finalni odabir će se izvršiti dana 18.02.2014. godine u 09:30 časova.

  Za sve dodatne informacije možete se obratiti na gore navedenu e-mail adresu.

  Nabavka se vrši u okviru projekta “Životna sredina u omladinskoj politici u Srbiji”, koji sprovodi Evropski omladinski centar u partnerstvu sa Centrom za ekonomiju, politiku, ekologiju i razvoj i Srpskim centrom za ekološka istraživanja. Projekat se realizuje uz podršku programa SENSE koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Leave a Reply