Home » Arhiva » Vesti » Počelo je takmičenje osnovnih škola u sakupljanju ambalažnog otpada

Počelo je takmičenje osnovnih škola u sakupljanju ambalažnog otpada

U okviru projekta ”Recikliraj i dominiraj” organizovano je takmičenje u sakupljanju ambalažnog otpada za osnovne škole koje učestvuju u projektu.

Učenici osnovnh škola ”Danilo Kiš”, ”Đura Daničić”, ”Vojvoda Putnik”, ”Radojka Lakić”, ”Isidora Sekulić”, ”Petar Petrović Njegoš”, ”Vojvoda Radomir Putnik”, ”Vojvoda Mišić”, ”Rade Drainac”, ”Milena Pavlović Barili”, ”Jovan Popović” i ”Stevan Dukić” će donositi ambalažni otpad iz domaćinstva i razvrstavati u posude prema vrsti otpada.

Za tu priliku, JKP Gradska čistoća instalirala je u školama posude za papir i karton, PET i MET ambalažu koje će redovno prazniti uz odgovarajuću nadoknadu za sakupljeni otpad.

Takmičenje ima za cilj da poveća svest svih učenika o važnosti i potrebi separacije otpada koja će se kasnije reciklirati kao i o pravilnom odlaganju i razvrstavanju otpada.  Takođe, takmičenje predstavlja i mogućnost da timskim radom učenika, škola kao i najistaknutiji pojednici, dobiju vredne nagrade!

Takmičenje traje od  07. 03. ’17. do  24.03.’17  i pravo učešća imaju učenici od 1. do 8. razreda pomenutih škola.  Pojedinačni kao i ukupni doprinos beležiće se na aplikaciji ”Recikliraj i dominiraj”  koja je postavljena na portalu Zeleni aktivista.

Nakon završetka takmičenja formiraće se rang lista škola i učenika na osnovu količine sakupljeng otpada i najuspešnije očekuju vredne nagrade na završnom događaju.

Projekat ”Recikliraj i dominiraj!” realizuje Evropski omladinski centar u saradnji sa Retrogrinom a finansira kompanija NIS u okviru programa Zajedno zajednici.