Home » Arhiva » Vesti » Opština Savski venac domaćin okruglog stola

Opština Savski venac domaćin okruglog stola

U pondeljak, 26. aprila, održan je okrugli sto u opštini Savski venac.

Okruglom stolu je prethodila radionica, kojoj su prisustvovali đaci iz tri srednje i jedne osnovne škole sa teritorije ove opštine, kao i mladi ljudi iz nevladinih organizacija koje se bave zaštitom životne sredine.

Kroz radionicu mladi su prikazali kako vide lokalnu zajednicu, njene prednosti i probleme koji se javljaju u njoj. Takođe su se izjasnili u kakvoj loklanoj zajednici bi voleli da žive za deset godina i koja je njihova uloga u ostvarivanju tih ciljeva i želja.
Tokom radionice učesnici su bili izuzetno aktivni i imali su puno ideja. Potom je započeta diskusija na temu zaštite životne sredine, a sastav učesnika je ostao skoro isti.
Za jedan od najvećih ekoloških problema na teritoriji opštine Savski venac se smatra zagađenost reka kanalizacijom i otpadom. Ljudi nemaju razvijenu ekološku svest i ne razumeju šta se može javiti kao rezultat nepravilnog odlaganja otpada, pogotovo u rečna korita. Učesnici okruglo stola su se složili da je svest najbolje menjati kroz konkretne akcije u kojima će sami građani biti nosioci rada.

Aleksandra Imširagić, koja radi kao ekolog u opštini Savski venac, je istakla da je ekologija multidisciplinarna nauka i da kao i do sada i u budućnosti u izradi ekoloških projekata mora da postoji multidisciplinarni pristup tj. da u procesu učestvuju sve relevatne osobe. Ona smatra da je saradnja sa OCD poželjna i da je do sada bila na izuzetnom nivo, sa čime su se složili i predstavnici OCD-a. Naročito je dobra saradnja sa Crvenim krstom.

Učesnici okruglog stola smatraju da je mlade danas teško aktivirati i da je upravo volonterski rad ono što nedostaje u ostvarivanju boljih rezultat. Zbog toga su nakon okruglog stola razmenjeni kontakti kako bi se zajedničim snagama ovaj problem rešio. Opština Savski venac nudi jednu izuzetno pogodnost OCD, a to je prostor i logističke uslge.
Ovo su samo neki od zaključaka i stavova koji su izneti tokom radionice i okruglog stola. Ovi događaju su učesnicima omogućili da se bolje upoznaju, razmene ideje i odrede zajedničke ciljeve.

 

Okrugli sto organizovan je u sklopu projekta ” Zelene aktivista: mladi za životnu sredinu” koji realizuje Evropski omladinski centar u saradnji sa partnerima a uz podršku programa SENSE koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC), uz finansiranje Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju SIDA.