Home » Okrugli stolovi » Okrugli sto u Beočinu

Okrugli sto u Beočinu

02.decembar Beočin – Najveći deo stanovništa Beočina čine ljudi stariji od 30. godina pa je akcenat na sastanku bila da se pruži podrška omladini Beočina da istraju u svojim aktivnostima i da se usmere na koji način da traže podršku od strarijih. Veliki problem je fabrika Lafarge koja sada služi kao spalionica smeća pa pravi veliki ekološki problem. Kao jedan od zaključka sastanka je da treba više iskoristiti medije kako bi problem poštao što vidljiviji i kako bi se probudila pažnja svih građana.