Home » Arhiva » Vesti » Novi projekat Evropskog omladinskog centra ‘Recikliraj i dominiraj!’

Novi projekat Evropskog omladinskog centra ‘Recikliraj i dominiraj!’

Evropski omladinski centar u saradnji sa udruženjem za zaštitu životne sredine Retrogrin a pod pokroviteljstvom kompanije NIS d.o.o, realizuje projekat pod nazivom ‘Recikliraj i dominiraj!’

Projekat „Recikliraj i dominiraj!“ za cilj ima podizanje, unapređenje i širenje znanja kod učenika osnovnih škola o potrebi i neophodnosti promene u postupanju sa ambalažnim otpadom (papir, karton, PET ambalaža, limenke, najlon), a koji nastaje u domaćinstvu, kao i u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa. Projekat posebno insistira na otpadu iz domaćinstava zato što domaćinstva predstavljaju jedan od najvećih izvora otpada u zajednici, a istovremeno predstavljaju prostor najmanje reciklaže. Učenici će kroz radionice naučiti kako postupati sa otpadom u domaćinstvu, čime se stvara osnov da ta znanja primene u široj zajednici počevši od svoje škole. Za sve učesnike pripremljen je vodič kroz pravilno ponašanje prema životnoj sredini – Zeleni bonton.

Pitanje zaštite životne sredine se tiče svih, posebno mladih koji će posledice nesavesnog upravljanja životnom sredinom najviše osetiti. Zato je razvoj njihove ekološke svesti i njihovo uključivanje u rešavanje problema od krucijalnog značaja.
Projektom će direktno biti uključeno preko 200 učenika iz 10 osnovnih škola iz Beograda sa opština Voždovac, Palililu i Savski venac. Indirektni korisnici projekta su ostali učenici u osnovnim školama koji su do informacija došli preko učesnika radionica, vršačkih edukatora, kao i šira lokalna zajednica u kojoj se osnovne škole nalaze.

U saradnji sa JKP ”Gradska čistoća” instaliraće se posude za odlaganje ambalažnog otpada u svim osnovnim školama koje učestvuju u projektu nakog čega će otpočeti takmičenje u sakupljanju otpada. Tokom trajanja takmičenja učenici svih razreda moći će da donose otpad iz domaćinstva i da ga raspoređuju prema vrsti otpada u za to predviđene posude. Nastavnici će beležiti pojedinačni doprinos učenika a JKP ” Gradska čistoća” će na kraju izmeriti ukupnu količinu otpada. Škola koja je sakupila najveću količinu otpada kao i najaktivniji učenici dobiće vredne nagrade na završnom događaju krajem marta meseca.

Ceo tok takmičenja i sama aplikacija za sakupljanje poena biće dostupna na sajtu Zeleni aktivista i istoimenoj fb stranici.

Projekat ”Recikliraj i dominiraj” sprovodi se u partnerstvu Evropskog omladinskog centra i udruženja Retrogrin a finansira od strane kompanije NIS i programa Zajedno zajednici za 2016 godinu.