Home » Arhiva » Vesti » Mladi su važni za evropske integracije u oblasti životne

Mladi su važni za evropske integracije u oblasti životne

U Centru za promociju nauke je danas održan skup ”Mladi za životnu sredinu”, kome je prisustvovalo 50 predstavnika kancelarija za mlade, omladinskih uduženja iz cele Srbije i učenika beogradskih škola.

Prisutnima se obratio Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine koji je istakao da Evropska unija smatra mlade važnim akterom u zaštiti životne sredine. Tom prilikom je naglasio da mu je i samom, kao mladom čoveku bitno da vidi toliko mladih ljudi okupljenih oko ideje zelenog aktivizma. Važnost životne sredine za mlade je prepoznata i kroz nacrt nove Nacionalne strategije za mlade 2015-2025, kako je istakla Aleksandra Knežević, rukovodilac međunarodne saradnje Ministarstva omladine i sporta. Ona je pri tome naglasila značaj strateških dokumenata, koji nisu samo papiri, već važne smerinice za aktivnosti u zemlji. Nataša Đokić, pomoćnica gradskog sekretara za zaštitu životne sredine je detaljnije opisala prioritete grada Beograda i pozvala mlade da učestvuju u kreiranju i izvođenju aktivnosti koje Sekretarijat realizuje.

U okviru skupa je otvorena izložba fotografija “Beograd kroz zeleni objektiv”, koja prikazuje uređena, ali i zagađena područja Beograda. Nagradu za najbolje fotografije je dobio Goran Uzelac, kome je nagradno putovanje uručila Nataša Petrušić ispred Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda, koji je i podržao projekat “Beograd kroz zeleni objektiv”. Izložba je pokazala sve negativne strane ljudskog odnosa prema životnoj sredini, sa idejom da natera mlade da se lično angažuju kako bi sprečili ovakve pojave.

Evropski omladinski centar nastoji da zaštitu životne sredine postavi među prioritete omladinskog delovanja. Kako je u toku izrada Nacionalne strategije za mlade 2015 – 2025 i Akcionog plana, na skupu su prisustvovali svi relevantni subjekti. U nastavku skupa je bilo reči o dostupnim programima u koje mogu da se uključe mladi (WWF, UNDP). Mladi su imali priliku da čuju više o klimatskim promenama i vanrednim situacijama, kako bi stekli osnovna znanja i znali gde i sami mogu doprineti promenama.

Skup je organizovan uz podršku niza institucija, među kojima ističemo Regionalni centar za životnu sredinu, Švedsku agenciju za međunarodni razvoj i saradnju( SIDA), Ministarstvo omladine i sporta i Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Beograda.