Home » Arhiva » Vesti » Međunarodna godina zaštite zemljišta – 2015. godina

Međunarodna godina zaštite zemljišta – 2015. godina

Voda, vazduh, biljni i životinjski svet su odlika Zemlje. Svi ovi elementi su podjednako važni kako bi se očuvala jedinstvenost Plave planete. Oni nisu izolovane pojave koje mogu funkcionisati jedna bez druge, a sredina u kojoj se sučeljavaju je tanka opna koja se nalazi na površini stenovite podloge. Mada u naučnim krugovima postoji nedoumica da li je moguće tu opnu nazvati sferom s obzirom na to da nije neprekidna i da je njena dubina u rasponu od nekoliko centimetara do nekoliko metara, svima je poznata kao pedosfera odnosno zemljište.

Zemljište je rastresiti sloj, nastao raspadanjem stenovite podloge. Da bi se stvorio sloj od jednog centimetra potrebno je oko 1000 godina. Iako je izuzetno tanak u odnosu na stene od kojih je nastao, ima presudnu ulogu u razvoju vegetacije, koja u lancu ishrane zauzima važno i nezamenljivo mesto. Kada ne bi bilo zemljišta biljke ne bi imale odakle da usvoje mineralnu materiju koja im omogućava opstanak, biljojedi bi ostali bez hrane, a samim tim i mesojedi, pa i svaštojedi u koje spada i čovek. Pored toga što je zemljšte neophodno za dobijanje osnovnih namirnica, ono ima ključnu ulogu u dobijanju goriva, vlakana i medicinskih proizvoda a od suštinskog je značaja za kruženje ugljenika, skladištenje i filtriranje vode. Nažalost, FAO procenjuje da je trećina svog zemljišta degradirana erozijom, salinizacijom, kiselim kišama i drugim vidovima zagađenja koje se javljao kao posledica neadekvatnog upravljanja ovim resursom. Ako se ništa ne promeni do 2050. godine količina obradivog zemljišta po stanovniku planete Zemlje će iznositi svega 1/4 količine iz 1960. godine. Kada se sagleda uloga zemljišta bez koga život na planeti Zemlji ne bi imao odlike kakve danas ima, jasno je da je neophodno uložiti veće napore kako bi se ovaj skoro zaboravljeni resurs sačuvao.

Pojedinci su prepoznali krucijalnu ulogu zemljišta i odlučili su da svoje saznanje podele sa ljudima širom sveta, tako da je na inicijativu kralja Tajlanda Bhumibola Aduljadeja 2002. godine 05. decembar proglašen za Svetski dan zemljišta. Na prvoj zvaničnoj proslavi ovog dana na skupštini Ujedinjenih nacija 2014. godine najavljeno je da će 2015. godina biti Međunarodna godina zaštite zemljišta. Tokom ove godine cilj je podizanje svesti o važnosti „Zdravog zemljišta za zdrav život“ i zalaganje za održivo korišćenje ovog resursa.

FAO planira da tokom ove godine realizuje oko 120 projekata koji se odnose na zaštitu zemljišta a zajedno sa UNESCO-m razvija internet mapu sveta na kojoj će biti uneti podaci o zemljištu. Trenutni podaci o zemljištu su ograničeni i zastareli, pa je jedan od prioriteta stvaranje zemljišnih informacionih sistema koji bi sadržali podatke koji bi pomogli u održivom upravljanju ovim resursom.

Srećna Vam Međunarodna godina zaštite zemljišta!