Home » Arhiva » Vesti » Konkurs zeleni aktivista

Konkurs zeleni aktivista

Evropski omladinski centar  promoviše pozitivne modele građanskog aktivizma u oblasti životne sredine kroz nagrađivanje mladih koji svojim primerom pokazuju mogućnost ekološkog delovanja i kroz priznavanja modela dobre prakse kod lokalnih samouprava i civilnog sektora. 

 
Zato i ove godine raspisujemo konkurs za priznanja ” Zeleni pečat ” ,  ” Zeleni aktivista” , ” Zelena inicijativa” i ” Zeleni prilog” . Ovo je jedini konkurs u kome učesnici učestvuju u odabiru nagrada! 
  •          Konkurs je otvoren od 07. maja do 01. juna 2015. godine.
  •          Prijave šaljite na mejl  info@zeleniaktivista.com
  •          Uz prijavni formular na navedeni mejl je potrebno poslati dokumenta sa fotografijama, klipovima ili slične priloge koji mogu da dokumentuju vašu prijavu.
  •         Sve prijave biće objavljene na fejsbuk stranici Zeleni aktivista, gde možete glasati za svog favorita.
  •          Odluka o pobednicima ovogodišnjeg konkursa doneće se na osnovu zbira  glasova članova žirija i glasa publike (broj lajkova na fejsbuku)
  •          Pobednicima će biti dodeljene nagrade na završnom događaju u junu 2015. godine. 
  Kategorije:

1.       Zeleni pečat

Kandidat za nagradu „Zeleni pečat“ mora biti Kancelarija za mlade angažovana u aktivnostima u oblasti zaštite životne sredine. Cilj nagrade jeste izdvajanje pozitivnih primera na lokalnom nivou u oblasti životne sredine, koji mogu da se iskoriste u drugim lokalnim zajednicama, a radi poboljšanja stanja životne sredine.

Prijavni formular možete preuzeti ovde.

 

2.       Zeleni aktivista

Osoba koja se prijavljuje ili koju prijavljujete kao kandidata za nagradu „Zeleni aktivista“ mora biti starosti između 15 i 30 godina (zaključno sa 30. rođendanom na dan prijave) i angažovana u aktivnostima u oblasti zaštite životne sredine. Cilj nagrade jeste izdvajanje mladih ljudi koji sopstvenim trudom doprinose zajednici u oblasti životne sredine, te stoga mogu da budu uzor drugim mladima.

Prijavni formular možete preuzeti ovde.

 

3.       Zelena inicijativa

Kandidati za nagradu „Zelena inicijativa“ mogu biti formalne ili neformalne grupe mladih ljudi koji su realizovali aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine u 2014. godini. Cilj nagrade jeste izdvajanje pozitivnih primera u oblasti životne sredine, koji mogu mogu da budu uzor drugim mladima da se priključe formalnim i neformalnim grupama, a radi poboljšanja stanja životne sredine.

Prijavni formular možete preuzeti ovde.

 

4.           Zeleni prilog

 Priznanje za najbolji prilog  na portalu Zeleni aktivista. Kanditati za ovo priznanje mogu biti svi mladi aktivisti koji za vreme trajanja konkursa postave najzanimljivi prilog na portal Zeleni aktivista. Da biste bili jedni od autora portala, potrebno je da se registrujete.  Nagrada ima za cilj da podstakne mlade da daju svoj doprinos promociji modela dobre prakse koji postoje širom Srbije, ali se za njih ne zna .

Prijavni formular možete preuzeti ovde.

Ovo je jedini konkurs u kome sami učesnici biraju nagradu!

Vrednost nagrade za kategorije ” Zeleni aktivista” , ” Zelena inicijativa” i ” Zeleni prilog” je do 300 eur.
 Nagrada ” Zeleni pečat” , za najistaknutiju KZM , je u vrednosti do 900eur.
Cilj konkursa je promovisanje pozitivnih primera kako bi se povećala svest mladih ljudi o potrebi zaštite životne sredine I njihovom većem angažovanju u ovoj oblasti.

Konkurs je organizovan u okviru projekta ” Zeleni aktivista : mladi za životnu sredinu” koji realizuje Evropski omladinski centar (EOC) u saradnji sa Srpskim centrom za ekološka istraživanja (SERC) i Centrom za etiku, pravo i primenjenu filozofiju (CELAP), a uz podršku programa SENSE koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC), uz finansiranje Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju SIDA.