Home » Arhiva » Vesti » Isključi svetlo, uključi svest!

Isključi svetlo, uključi svest!

Današnje generacije su svedoci klimatskih promena. One postoje. 

Istraživanja pokazuju da je čovek kriv što se javljaju u takvom obimu. Posledice su očigledne. Sve su češći periodi izuzetno visokih temperatura ili pak niskih, suše, poplave, olujni vetrovi i ostale klimatske nepogode. Uvek su postojale, ali sada su češće i ekstremnije. Posledice klimatskih promena stvaraju izuzetne materijalne gubitke, uništavaju biljke, životinje i njihova staništa i odnose ljudske živote.

Većina naučnika se slaže da je do promena klimatskih uslova došlo zbog disbalansa gasova u atmosferi, koji se javio zbog različitih ljudskih aktivnosti. Pored saobraćaja, dobijanje električne energije je najveći razlog emisije gasova kao što je CO2. Kako se u Srbiji većina električne energije dobija iz termoelektrana, CO2 se javlja kao produkt potpunog sagorevanja, a CO nepotpunog. Ugljen-monoksid je gas koji je tokom Drugog svetskog rata korišćen za ubijanje ljudi u gasnim komorama.On se danas emituje svakodnevno. Ugljen-dioksid je gas koji utiče na stvaranje efekta staklene bašte.

Najveći broj svetala u Srbiji koji je trenutno uključen, energiju dobija upravo iz termoelektrana. Njihovim isključivanjem bi se smanjila količina ugljen-dioksida, ugljen-monoksida i drugih štetnih gasova. Što više isključenih svetala to manje štetnih gasova, manje je klimatskih promena i nepogoda.

U subotu 28. marta 2015. godine ljudi širom planete će se udružiti sa ciljem da isključe što više svetala i time obeleže „Sat za našu planetu“. U 20:30h po lokalnom vremenu počinje ova akcija. Niš, Novi Sad i Beograd su je već podržali. Biće isključena ulična ukrazna rasveta na više mostova, kod Hrama Svetog Save, Crkve Svetog Marka i na mnogim mestima. WWF, kao i prethodnih godina, organizuje sve aktivnosti vezane za ovu akciju.

Podrži „Sat za našu planetu“ i u pola devet uveče u subotu isključi svetlo, a uključi svest jer ti spadaš u prvu generaciju koja oseća klimatske promene a poslednju koja ima šansu da ih zaustavi!